Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DigiPet, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63. 87. 85. 26 inzake de website digipet.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door DigiPet door middel van het klantensysteem van DigiPet en de verwerkingen via onze website digipet.nl, alsook op het gebruik van cookies op deze site.

DigiPet respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DigiPet en u dient zich ervan bewust te zijn dat DigiPet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van DigiPet, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van DigiPet en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door DigiPet worden gebruikt om u te informeren over DigiPet-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van DigiPet-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door DigiPet. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DigiPet.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.